İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1999 yılında açılmıştır. Kendisi de İTÜ mezunu olan Dr. Erol Üçer MİAM’ın kuruculuğunu ve ana destekçiliğini üstlenmiştir. MİAM’ın fikir annesi ise İTÜ eski rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’dir. Sağlamer, Prof. Dr. Kamran İnce ve Prof Dr. Cihat Aşkın’a yabancı eğitimcilerin davet edileceği, müzik alanında İngilizce eğitim veren bir yüksek lisans okulu kurmayı önermiştir. Bu fikre sıcak bakan Kamran İnce Gülsün Sağlamer’e müzik lisansüstü eğitimi alanında 20. yüzyılda geliştirilen yöntemlerin, müziğe ezberci değil yaratıcı bir yaklaşım sunan Amerikan sisteminde uygulandığını ve Türkiye’de kapsamlı bir müzik kütüphanesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Ayrıca İTÜ teknik bir üniversite olduğu için teknolojiyi de bu eğitimin içine katarak elektronik, elektro-akustik müzik, ses sanatları, ses mühendisliği ve tasarımı eğitiminin verilmesinin de önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu uzmanlık alanlarının yanısıra müzik yöneticiliği ve işletmeciliği alanında da eğitim verilmesi gerektiği gündeme gelmiştir. Bu fikirlerden ortaya çıkan projeyi Dr. Erol Üçer tümüyle destekleyeceğini belirtmiştir ve MİAM Türkiye’nin %100 İngilizce eğitim veren ilk müzik yüksek lisans (1999) ve ilk müzik doktora (2002) programı olarak kurulmuştur.