Yönetim

Müzik Yüksek Lisans Programı (Tezli) ve Doktora Programı Yürütme Kurulu

Müzik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz 2. Öğretim) Yönetim Kurulu

Ses Mühendisliği ve Tasarımı

Sonik Sanatlar

Performans

Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği

Kompozisyon

Müzikoloji

Etnomüzikoloji

Araştırma Görevlileri

Kütüphane

Stüdyo