ozan-baysal

2001 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Ozan Baysal, 2004 yılında İ.T.Ü. Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde Müzik Yüksek Lisansını, 2011 yılında yine aynı okulda Müzik Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 

2005 yılından itibaren Bilgi Ü., Koç Ü., Marmara Ü. ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. gibi çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak müzikoloji, müzik teorisi ve kompozisyon alanından dersler vermenin yanı sıra, fotoğraf, resim, animasyon, film gibi farklı alanlardan sanatçılarla ortak projelerde besteci, müzisyen ve yapımcı olarak yer almıştır. Bu çalışmalar arasında, 2008 yılında Taxim-Universal Müzik etiketiyle yayımlanan “Rock Sınıfı” albümünde yer alan 12 eserin beste ve düzenlemesi; yönetmenliğini Nazlı Eda Noyan ve Dağhan Celayir’in yaptığı, 2014 yılında JPL Films & Yalan Dünya tarafından yayımlanan ve 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde “En İyi Kısa Film” ödülüne layık görülen “Bir Fincan Türk Kahvesi” kısa filminin özgün müzik ve ses tasarımı bulunmaktadır. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyesidir.

 Dr. Ozan Baysal, 2012 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak Türkiye’de müzik teorisi ve analizi çalışmalarının geliştirilmesi adına iki farklı koldan araştırma ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bunlardan ilki müzik teorisi tarihi üzerine çalışmalardır; Baysal, “Erken Dönem Pisagorcularda Harmonia Düşüncesi ve Müzik Kuramı”(2014), “Aristoksenos’un Müzik-Bilim Anlayışı” (2014), “’Kanon’un Bölünümü’ Yazması ve Helenistik Dönemde Müzikbilim” (2015) ve ““H.S.Arel’in Tarih Anlatısında ‘Eski Yunan Musikisi’” (2018) çalışmaları ile antik dönem Yunan müzik teorisi külliyatında yer alan yazmaların derleme çalışmalarını ve detaylı incelemelerini yaparken, makam müzik teorisi ve Edvar geleneğinin bu yazmalardan ne oranda etkilenmiş olduğunu tartışmaya açmaktadır. Müzik analizi üzerine çalışmalar içeren diğer araştırma kolunda ise Baysal; 2011 yılında geliştirdiği “Döngüsel Analiz Modeli” ile başta Mevlevi Ayinleri olmak üzere Türk musikisinde usûl ve seyir ilişkilerini cümle ritmi ve zaman perspektifinde incelerken daha sonra bu modeli de dahil ettiği “Zaman-Makam Analiz Modeli” ile makam müziği analizine bütünsel bir yaklaşım sunmuştur. Her iki model de yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası konferansta bildiri olarak tanıtılmış, uluslararası makale ve kitap bölümü olarak yayımlanmıştır.

2016 yılında Doçent ünvanı almaya hak kazanan Dr. Ozan Baysal, 2016-2018 döneminde farklı bilimsel disiplinlerin müzikoloji ile kesiştiği iki ayrı Tübitak projesi (“Müzik Algısı Ölçme-Değerlendirme Sınavlarında Ses-İşleme Araçlarının Kullanılabilirliği” (#215K383), “Mevlevi Ayinlerinde ‘Söz-Boyama’” (#117K383)) yürütmüştür.

2012-2016 yılları arasında Müzik Teorisi Bölüm başkan yardımcılığı yapan Dr. Baysal halen İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünde, İTÜ SBE Müzik-Teorisi ve Kompozisyon Yüksek Lisans Programında ve İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora programında müzik teorisi tarihi, müzik analiz yöntemleri, müzik algısı, müzik estetiği ve çağdaş müzik üzerine çeşitli dersler vermektedir.