Misyon

  • Lisansüstü seviyesinde çağdaş müzik eğitimi sunmak, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerinden yararlanmak; ve müzik mirasının gelecek nesillere aktarımını teşvik etmek.

Vizyon

·       Yaratıcı ve araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek.

·       İleri müzik araştırmaları yapmak ve sonuçlarını paylaşmak.

·       Öğrenci ve mezunlarına alan araştırması, konferans sunumları, üniversite değişim programları, atölye çalışmaları, uzmanlık sınıfları, konser olanakları, sosyal iletişim ve bağlantı, yurtdışında doktora eğitimi gibi konularda ulusal ve uluslararası imkânlar sağlayarak müzikal gelişimi sürekli kılmak.

·       Sanatçıların ve akademisyenlerin eğitim, araştırma ve danışmanlık açılarından etkin şekilde katkı ve paylaşım yapabileceği bir ortam sağlamak.

·       Benzer kurumlarla ulusal ve uluslararası bağlantılar oluşturmak, eğitim kalitesinde sürekli gelişimin güvencesini sağlamak.