27-Ekim-2023-Gokhan-Denec_v2-event

27-Ekim-2023-Gokhan-Denec_v2

Anne Karıniçi Ses Simülasyonu ve Erken Doğan Bebeklerin Fiziksel Koşullarına Etkileri

Bu seminerde, erken doğan bebeklerde doğum sonrası yaşanan komplikasyonları iyileştirmek amacıyla ana karnındayken duydukları seslerin (ya da simulasyonlarının) dinletilmesi ve bunun doğal gelişimlerine katkıları üzerine yapılmış çalışmalardan ve 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilen İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde TUBİTAK destekli araştırma projesinde, Medipol Üniversitesi’nden katılan diğer tıp uzmanlarının yanında, ses ile ilgili tek araştırmacı olarak İTÜ’den G. Deneç’in katılımı ve bu disiplinlerarası süreçteki deneyimleri aktarılacaktır.

Maternal Sound Simulation and Effects on Preterm Infants’ Physical Conditions

As in the recent years, the number of researches on the positive effects of the exposition of maternal sounds on preterm infants have grown, a TUBITAK supported project that have been realized within the leadership of Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, alongside experts from Medipol University Medical Faculty and myself, from İTÜ, as the only sound-related researcher in the project. In this presentation I would like to share my experiences and observations with the interested parties who would like to extend their boundaries on sound studies.Başlangıç Tarihi: 27.10.2023 14:00:00
Bitiş Tarihi: 27.10.2023 15:00:00