salsgiver

İstanbul'da yaşayan Amerikalı perküsyoncu / besteci / eğitimci Amy Salsgiver, yaklaşık yirmi yıldır canlı yerel müzik sahnesinin bir parçası olmayı sürdürüyor. Çalışmaları, deneyselden geleneksele, klasikten çağdaşa, türler ve disiplinleri kapsıyor - genellikle farklı yönleri heyecan verici sonuçlarla birleştiriyor. 

Bir müzisyen olarak rolü, onu İstanbul'daki çağdaş ve deneysel müzik sahnesinin kalbinde tutuyor. Çağdaş perküsyon sanatçısı olarak aktif bir şekilde bestecilerle çalışmakta ve Hezarfen Ensemble ile yeni müzikler icra etmekte, yeni Türk müziğini yurtiçi ve yurtdışına taşımak için çaba göstermektedir. Ayrıca Türk vurmalı çalgılarını farklı ve yeni müzikal durumlarda kullanmaktadır. Perküsyon grubu sa.ne.na'nın ortak yaratıcısı olarak, son 50 yılın önemli ve etkili eserlerini Türk dinleyicilerine sunuyor. Bu aynı zamanda Slagwerk den Hague, Christian Benning ve Michael Gordon gibi icracılar ve bestecilerle işbirliklerini de içeriyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BIFO), Gana ksilofonu gyil üzerine çalışmaları, caz ve pop müzik gruplarıyla sahne ve kayıt çalışmaları perküsyon temelli diğer çalışmalarıdır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) öğretim üyesi olarak MİAM Perküsyon ve MİAM Doğaçlama Topluluklarını yönetmektedir. Verdiği dersler perküsyon, kompozisyon ve doğaçlama ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. 

Amy şu anda müzik kompozisyonu alanında doktora yapıyor ve doğaçlama ve işbirlikçi çalışmanın çağdaş müzik pratiklerinde nasıl değerli araçlar olduğunu araştırıyor. Ayrıca, yerel sonik çevreyi koşarken kaydettiği "ses koşuları" kaydını içeren devam eden pratik tabanlı bir araştırma projesi var. Bu saha kayıtları, dinleyicileri çevreleriyle daha derin bir ilişki kurmaya teşvik eden çalışmalar için ilham kaynağı oluyor. 

www.amysalsgiver.com