harrison

Jane, müzikoloji alanındaki doktorasını 2011 yılında Ohio Devlet Üniversitesi’nden 20. yüzyıl başlarında Fransa’da “debussyste” müzik yazan bestecilerin ortak bestecilik teknikleri, estetiği, ve sosyal davranışı konulu doktora teziyle almıştır. Bu araştırma kapsamında Jane, Fulbright bursuyla Fransa’ya gitmiş ve Ohio Devlet Üniversitesi’nden birçok burs almıştır. Debussyste olgusuyla olan bu deneyim, kendisini sosyal bilimler kuram ve yönteminin müzikal kültür analizinde (özellikle de müzik algısında) kullanılabilirliğini araştırmaya, ve iletişim ağları, buluşların yayılımı, sanatsal zevk, ve sosyolinguistik alanlarında sosyolojik araştırmalara yönlendirmiştir. Müzikal deneyimin zenginliği göz ardı etmeyen bir ampirik kesinliği hedefleyen Jane, bilgisayarlı analiz, külliyat çalışmaları, ve istatistik gibi niteliksel ve niceliksel teknikleri bir arada kullanmaya gayret etmektedir. Geçtiğimiz iki boyunca Jane, İstanbul’da halka açık olarak yapılan konserlerdeki canlı müzik performansı ve sosyal sermaye hakkında bir araştırma yürütmüştür. Jane’nin eğitim ve araştırmaya olan yaklaşımı, kendisinin çalışma alanlarını yansıtan bir şekilde disiplinlerararası bir nitelik göstermektedir. Fransız sanat müziğinin tüm dönemleri, Alman romantizmi, sanat şarkısı geleneği, Amerikan popüler ve yerel müziği, sosyoloji ve müzik, müzik algısı, ve müzik semiyotiği üzerine dersler vermektedir.