whitehead

Paul Whitehead, Edinburgh Üniversitesi’nde Peter Williams ve Kenneth Leighton gibi isimlerden ders alarak müzik öğrenimini tamamlamıştır. Londra Üniversitesi’ne geçerek Geoffrey Chew ile çalışarak müzik teorisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Pennsylvania Üniversitesi’nde lisans üstü öğrencisi ve öğretim asistanı müzikoloji alanine odaklanmış ve 1996 yılında doktorasını almıştır. 17. yy. Alman enstrümantal müziğine odaklanmış ve bir British Council bursuyla Çek Cumhuriyeti’nde araştırma projeleri yürütmüştür. Whitehead, ABD’de iken sayısız erken müzik icra topluluğunun üyesi olmuş, klavsen ve basso continuo icracısı olarak Penn Baroque Ensemble’ın kurucu üyeleri arasında yer almış, ve Alexander Blachly tarafından yönetilen Ancient Voices adlı erken müzik korosuna dahil olmuştur. Doktorasını aldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde öğretim görevlisi, Franklin and Marshall College’da yardımcı doçent olarak çalışmıştır. MIAM’ın 1999’daki açılışından beri öğretim kadrosunda yer alan Whitehead, müzikoloji, müzik teorisi, ve müzisyenlik üzerine dersler vermektedir. Araştırma alanı İtalyan, Alman, ve İngiliz Barok müziğidir. Ek olarak, spektral müzik üzerine bir kitabın, ve Fontes artis musicae ve RILM Türkiye raporlarının yardımcı editörlüğünü yapmıştır. İcracı olarak, İstanbul’da oda müziği orkestraları ve barok müzik topluluklarıyla çalmıştır.