koker

Oğul Köker, lisans diplomasını 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nden almıştır. Öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam ederek 2018 yılında Müzik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2018 yılından beri İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Müzik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Köker, 2016 ve 2018 yılları arasında mühendis ve müzikologlardan oluşan bir ekibin parçası olarak, konservatuar giriş sınavlarının güvenilirliğini arttıracak bilgisayar destekli araçlar geliştirmenin mümkünlüğünü araştırmak üzere TÜBİTAK tarafından fonlanan bir araştırma projesinde çalışmıştır. 2017 yılından beri İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Köker, bu günlerde Dr. Fatma Belma Oğul (İTÜ) ve Dr. Paul Harkins (Edinburgh Napier University) danışmanlığında tezi üzerinde çalışarak teknolojik gelişme ile müziğin demokratikleşmesi arasında bir korelasyon ilişkisi kuran yaygın anlatının geçerliliğini tartışan literatüre katkı koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Köker, TÜBİTAK'ın 2214-A burs programı ile Edinburgh'da Dr. Paul Harkins danışmanlığında Eurorack sentezleyici kullanıcıları ve bunların yaratıcı teamülleri üzerine alan araştırmasını yürütmüştür. 

Köker, ayrıca Boxticker adıyla performanslar sergilemektedir.